ANTIKON - NÁTĚR

Antikon CK - S, CK - SH , CK - N

je prášková nátěrová hmota, určená k antikorozní ochraně oceli, betonu, omítek a dalších materiálů.
Má velmi dobrou přilnavost k většině materiálů, pro jejichž ochranu je určena.

PŘEDNOSTI

 •   při aplikaci není nutno odstraňovat rez
 •   je ředitelná vodou
 •   atest pro styk s pitnou vodou
 •   atest pro styk se suchými potravinami
 •   má vysokou ochrannou účinnost i v podmínkách vysoké relativní vlhkostí
 •   je nehořlavý a odolává i teplotám vyšším než 200°C
 •   v neagresivních podmínkách, při dodržování pokynů výrobce, je jeho životnost delší než 20 let
 •   odolává uhlovodíkům (naftě, olejům atp.)

Nátěrová hmota  ANTIKON se vyrábí a dodává ve dvou základních odstínech - šedá, bílá - a lze ji tónovat anorganickými práškovými pigmenty.
Aplikovat ji je možné štětcem, válečkem nebo stříkáním a lze ji použít jak pro základní, tak pro vrchní nátěr.

POUŽITÍ

 • ochrana ocelových konstrukcí (bez nutnosti odstranění pevně lpící rzi)
 • ve vodohospodářství - ochrana betonových nádrží a zlepšení vodotěsnosti betonu
 • v zemědělství - ochrana zásobníků krmiv, zábran ve stájích a pod.
 • ve skladech - ochrana podlah a stěn proti vlhkosti
 • po konzultaci s výrobcem i v mnoha, dalších oblastech.

NEVHODNÉ POUŽITÍ

 • na mastné povrchy
 • na povrchy ošetřené jiným nátěrem
 • na nezpevněné povrchy
 • při působení vody s pH < 5,5 nebo s obsahem CO2 > 4 mg/l

VYDATNOST

Z 1 kg Antikonu lze v závislosti na struktuře povrchu natřít přibližně 3 m2.

 • Ocel - obvykle stačí 2 vrstvy, po konzultaci s výrobcem lze dát i vrstvy 3 o síle 100-150 µm, tj, celkem 300-450 µm, při spotřebě přibližně 0,9 kg/m2
 • Ostatní povrchy - doporučujeme 2 vrstvy, a celkové síle 200-300 µm, spotřeba přibližně 0,6 kg/m2.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ

 • prachová složka balena v papírovém pytli a PE nástříkem 20 kg
 • kapalná složka v PE Iahvi 0,75 l
 • pro malospotřebitele balení 2 kg

Prachovou složku nutno uskladnit v suchém prostředí, kapalná složka snese skladování v mrazu. Při přepravě brát zřetel na zamezení přístupu vlhkosti.

PŘÍPRAVA HMOTY, APLIKACE

Do 7,5 litrů vody ve vhodné nádobě se za stálého míchání přisype prachová složka (20 kg). Doporučujeme mechanizované míchání (např. el. ruční michačka s nástavcem, míchačka na maltu). Směs se homogenizuje po dobu 1-3 min. a k takto připravené hmotě se přilije kapalná složka (0,75 l).
Po další homogenizaci po dobu 2-3 min. se hmota ponechá v klidu asi 2 hod. s občasným promícháním.
Před aplikaci hmotu řádně promíchat!
Další ředění vodou a rovněž předávkování vody při přípravě se nedoporučuje, může dojít k praskání povlaku nátěru.
Při zpracovávání menšího množstvi se dávkují složky ve stejných poměrech.

Doporučujeme nanášet připravenou hmotu na povrch štětcem.
Další vrstvy nanášejte až po dostatečném ztuhnutí předcházející vrstvy (12 - 24 hod, dle rel. vlhkosti).
Antikon nanášíme při teplotách 0 - 40°C a relativní vlhkosti až 100%.
Při aplikaci je nutné řídit se pokyny výrobce uvedenými na obalu. Po práci je nutné použité nádoby a nářadí důkladně omýt vodou, zaschlá hmota se velmi špatně odstraňuje.