Společnost CEKOM LP s.r.o. má specializovanou výrobu a snaží se dle požadavků odběratelů provádět inovace . V roce 2012 začala aktivní spolupráce s VUT Brno.

PŘIPRAVUJEME pro rok 2015:

- ANTIKON pro styk s vysoce kyselým prostředím 

- ANTIKON s hydroizolačními účinky

- ANTIKON proti průniku radonu

   v spolupráci  s fakultou chemickou  VUT  Brno.

 

Novinka  2014 :

ANTIKON CK-N

pro použití do uzavřených prostor(bezčpavkový),stejné vlastnosti jako CK-S
Pro domácí použití   :

pro velké množství žádostí od záhrádkářů,kutilů a dalších jsme vyhověli a pro sezonu 2014 bylo rozděleno balení na 2 kg v retro packu a 3- 5 kg v novém plastovém.

Balení v plastu  3 - 5kg: Maximální plocha při  nátěru 2x od 4  do 8 m2 plochy. 

 

 

 

 

Balení retro pack 2 kg :  V nabídce zůstává retro pack 2 kg pro malou plochu nátěru                                 do 3 m2.

 

Balení 2 kg - maximální plocha nátěru 3 m2